Podotherapie Arendse
Welkom op de site van 
Podotherapie Arendse
Podotherapie Arendse.
PodoArendseNieuws.
Even voorstellen.
Het Onderzoek.
DTP.
Behandelmethoden.
Algemene adviezen.
Folders.
Vergoedingen.
Betalingsvoorwaarden.
Interessante links.
Contact / Route.
Directe Toegankelijkheid Podotherapie

Uitleg over DTP (Directe Toegankelijkheid Podotherapie)
Tot 01-08-2011 mocht een podotherapeut u alleen behandelen op verwijzing van een arts of specialist. De arts besliste dus of u een probleem had waar een podotherapeut hulp bij kon bieden. De arts kon dus ook besluiten dat u geen podotherapie nodig heeft, of dat er mogelijk een andere oorzaak achter de klachten lag.
Deze situatie deed geen recht aan het onderscheidingsvermogen van de klant en het opleidingsniveau van de podotherapeut en is daarom verdwenen. Vanaf 01-08-2011 kunt u zich direct melden bij een podotherapeut als u dat nodig acht.

Kan ik mij zomaar melden?
Ja, dan kan dat. U belt op voor een afspraak en kunt dus zonder verwijsbriefje terecht. Hiervoor was wel een verandering in de wet nodig. Daarom is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Daaruit bleek, dat de meeste mensen heel goed in staat zijn om zelf te beslissen, of ze direct naar de podotherapeut kunnen of beter eerst even langs de huisarts moeten gaan. Podotherapeuten hebben in hun opleiding geleerd hoe de aandoeningen, waar zij in gespecialiseerd zijn, eruit zien en verlopen. Bij een afwijkend beeld of een afwijkend verloop, adviseert de podotherapeut u naar de huisarts te gaan.
Bovendien hebben alle podotherapeuten die direct toegankelijk zijn in 2011 een cursus gevolgd waarin nog eens, meestal ten overvloede, de mogelijke problemen doorgenomen zijn. We zijn dus goed voorbereid.

Wanneer vertrouwt een podotherapeut het niet?
Als een ziektebeeld of een aandoening er niet zo uitziet als wij dat kennen, of als het verloop niet gaat zoals we dat meestal zien als podotherapeut, dan verwijzen we u naar de huisarts.
Als er tijdens de intake, tijdens het onderzoek of tijdens de behandeling afwijkingen naar voren komen, dan adviseren we u naar de huisarts te gaan. Wij stellen daarbij geen diagnose, maar constateren slechts dat er iets mogelijk niet in de haak is. De juiste diagnose kan immers een aandoening zijn die helemaal niet bij een podotherapeut hoort en ook niet herkend wordt door een podotherapeut. Wij zien alleen dat er iets mogelijk niet juist is.
Natuurlijk nemen we geen risico omdat we het tenslotte over uw gezondheid hebben.

Als u zelf al twijfelt dan kunt u beter eerst naar de huisarts gaan.

Wat gaat er anders als u direct bij ons komt?
We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en screenen aan de hand van de antwoorden uit het vragenformulier wat ik u per mail (of per post) opstuur. Indien noodzakelijk volgt een onderzoek. Het verschil met een onderzoek via verwijzing is dus eigenlijk, dat het is opgesplitst in een stuk screenen en een stuk onderzoek. Voor de factuur maakt dit per saldo niets uit, alleen zal dit op de rekening apart gespecificeerd worden.
Zowel in de screening als tijdens  het onderzoek, kunnen we tot de slotsom komen dat een huisarts geraadpleegd zou moeten worden. Daarnaast bekijken we of podotherapie in dit geval zinvol zou zijn.

We informeren en adviseren u en hopen dat u onze adviezen volgt.

Wordt podotherapie vergoed door de verzekering als ik zonder verwijzing kom?
Het is mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij alsnog vraagt om een verwijsbrief, wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding. In dat geval raden wij u aan om alsnog de verwijsbrief bij uw huisarts of specialist te vragen. Er zijn echter ook verzekeringsmaatschappijen die dat niet vragen, waardoor u dus gewoon bij ons terecht kan.
Meer informatie hierover kunt u het beste opvragen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.